PAGINA PĂRINȚILOR

GRĂDINIȚA DE VARĂ

ȘCOALA DE VARĂ

COȘ

Deși în limbajul comun eficacitatea este văzută a fi sinonimă cu eficiența, este o diferență între acestea. Eficacitatea este definită de Dicționarul explicativ al limbii române[1] ca fiind calitatea de a produce efectul așteptat. Eficiența este capacitatea de a produce efect. Ești eficient îndeplinind o sarcină, importantă sau nu, în cel mai rapid și economic mod. Ești eficace atunci când sarcina pe care o îndeplinești te apropie de obiectivele tale (efectul așteptat).

Această distincție deschide o temă mare: «Care este, de fapt, efectul așteptat al educației?»

Așa cum arată prof. M. Căpraru în articolul său «Nimeni nu s-a născut adult. Despre învățământul obligatoriu[2], scopul introducerii învățământului de masă obligatoriu a fost acela de a produce indivizi disciplinați care să poată îndeplini anumite sarcini sociale pe care statul le stabilește în funcție de obiectivele sale. Dacă stăm să observăm puțin lucrurile din perspectivă istorică, acest aspect nu s-a schimbat prea mult – școala trebuie să producă indivizii care să fie capabili să sustină angrenajul economic de mâine.

Totuși, «[a]-i acorda copilului o educaţie adecvată nu înseamnă numai a-l ajuta să se integreze respectivelor condiţii culturale, economice şi sociale. Educaţia într-o lume care se transformă de la o zi la alta într-un ritm ameţitor, impune părinţilor şi pedagogilor întrebarea: cât de creativi, independenţi, liberi şi plini de iniţiativă pot deveni tinerii prin intermediul educaţiei şi al şcolii? Cum învaţă ei să întâmpine noul cu flexibilitate?»[3]. Așa cum arată și titlul acestei lucrări citate aici („Educaţie pentru libertate – pedagogia lui Rudolf Steiner„), pedagogia Waldorf se definește ca fiind educarea copilului spre a deveni omul liber interior, dezvoltat pe măsura potențialului său. Fondatorul acestei pedagogii, Rudolf Steiner, arăta: «Să nu se întrebe: ce trebuie omul să ştie şi să poată face în folosul orânduirii sociale existente, ci ce există ca predispoziţie în om şi ce putem dezvolta în el? Atunci va fi posibil să i se furnizeze orânduirii sociale forţe mereu noi din generaţia în creştere. Atunci, în această orânduire va trăi mereu ceea ce fac din ea oamenii compleţi care se integrează; nu va face însă nimeni din generaţia în creştere numai ceea ce organizarea socială existentă vrea să facă din ea[4]

Un mod tradițional de a privi asupra eficacității unei școli l-a reprezentat criteriul rezultatelor școlare atinse de elevi. Deși acesta nu vizează decât un aspect din ceea ce trebuie să fie individul format de o școală, ne vom opri puțin asupra unor statistici referitoare la ratele de promovare obținute la examenul de bacalaureat, în perioada 2009-2016. Datele referitoare la Liceele Waldorf din România au fost preluate din Raportul Consiliului director al Federației Waldorf din România pentru perioada mai 2016 – aprilie 2017 și confruntate cu datele ce se găsesc pe pagina de internet dedicată examenelor de bacalaureat a Ministerului Educației, care este sursa și pentru statisticile referitoare la rata de promovabilitate pe țară.

(apasati pe imagine pentru a o vedea marita)

 

 

Un aspect important în determinarea eficacității metodelor de învățământ poate fi acela al valențelor formative ale acestora. Ele doar informează sau formează? Cum se dezvoltă personalitatea elevului în contextul folosirii acestor metode? Se spune adesea că școlile Waldorf sunt instituții de dezvoltare personală destinate copiilor.

Dacă însă apreciem oamenii după realizările lor, după ceea ce fac, este poate de interes să vedem ce au realizat copiii școlarizați în alternativa Waldorf, ce au devenit acești copii la vârsta adultă. Sunt multe surse pe internet de „alumni” (foști elevi) Waldorf și aflăm că ei au devenit de la scriitori la oameni politici, de la actori la profesori universitari, până la meseriași, funcționari etc.[5]

Însă cele mai relevante sunt sudiile longitudinale efectuate de Research Institute on Waldorf Education, care acoperă o perioadă de peste 60 de ani de învățământ Waldorf, din Statele Unite ale Americii. Prin aceste studii, cercetătorii de la Research Institute on Waldorf Education au încercat să determine gradul de succes pe care absolvenții Waldorf îl au în viața lor adultă.[6]  Studiul face o cercetare complexă asupra „succesului” absolvenților, luând în considerare aspecte ce țin de parcursul lor academic (instituții de învățământ superior urmate, titluri știintifice obținute etc.), impresii despre elevii Waldorf de la profesorii universitari, profesia îmbrățișată, timpul petrecut în aceeași profesie, impresii despre elevii Waldorf de la angajatori, implicarea socială și culturală, statut marital/familial, implicarea în educația copiilor, valori susținute și cultivate, experiența generală de viață, sănătate. Studiul, bazat pe un eșantion de aproximativ 550 de participanți, sugerează că majoritatea absolvenților Waldorf (din Statele Unite) au niște caracteristici comune, din care trei sunt predominante:

-absolvenții Waldorf pun preț pe faptul de a gândi pentru tine însuți și de a-ți pune ideile în practică; pun preț pe și practică învățarea continuă și au un simț estetic dezvoltat;

-absolvenții Waldorf pun preț pe relațiile umane de durată și caută oportunitatea de a fi de ajutor altor oameni (sunt înclinați să pună nevoile altora mai presus de nevoile proprii);

-absolvenții Waldorf simt că sunt ghidați de o instanță morală interioară care îi ajută să navigheze prin încercările și tentațiile vieții profesionale și private. Aduc în profesia pe care au ales-o principii etice înalte.

Autorii studiului au realizat, pe baza interpretării rezultatelor obținute, un profil al absolventului Waldorf „tipic”:

– După absolvirea liceului Waldorf, urmează facultatea (94%).

– Sunt licentiați în arte/științe umaniste (47%) sau în științe realiste/matematică (42%).

– Sunt încrezători în ei înșiși și pun mare preț pe stima de sine (94%).

– Pun mare preț pe exprimarea verbală (93%) și pe gândirea critică (92%).

– Au un grad ridicat de conștiinciozitate în a face relațiile să meargă, atât acasă, cât și la serviciu.

– Sunt extrem de satisfăcuți de alegerea făcută în privința ocupației pe care o practică (89%).

– Pun mare preț pe relațiile interpersonale (96%).

– Pun mare preț pe toleranța față de alte opinii (90%).

– La serviciu sunt cel mai mult preocupați de principiile etice (82%) și pun preț pe a ajuta pe ceilalți (82%).

 

Din același studiu rezultă că părerea absolvenților Waldorf este că educația Waldorf i-a ajutat cel mai mult la dezvoltarea capacităților lor creative, la dragostea pentru învățare, la capacitatea de a se exprima pe sine, la a fi interesați de puncte de vedere diferite față de cele proprii și la abilitatea de a lucra împreună cu alții.

 

O astfel de cercetare nu există cu privire la învățământul Waldorf din România. Anumiți cercetători s-au oprit asupra modului în care copiii școlarizați în Waldorf se adaptează la școala tradițională, și iată concluziile: „Cum se adaptează un copil care a studiat în clasele primare într-o şcoală Waldorf la o şcoală tradiţională? Alternativa Waldorf include toate ciclurile de învăţământ: preprimar, primar, gimnazial şi liceal şi este de dorit ca toţi copiii înscrişi să parcurgă toate ciclurile în alternativă, pentru a asigura coerenţa educaţională. S-a luat în calcul totuşi posibilitatea transferării copiilor în şi din învăţământul tradiţional şi de aceea la fiecare final de ciclu de învăţământ elevii ajung să deţină şi volumul de cunoştinţe impus pentru cei din învăţământul tradiţional. Din semnalele pe care le avem, nu au fost probleme de adaptare. S-au apreciat spontaneitatea, creativitatea, fantezia, gradul sporit de implicare al elevilor veniţi din instituţiile Waldorf, dar şi independenţa şi o anumită tendinţă de a cere să fie trataţi corect de către profesori. Există şi cazuri de elevi/părinţi care au optat pentru învăţământul tradiţional, la un moment dat, dar după câteva luni au solicitat reprimirea copilului lor la Waldorf. ˮ[7]

 

Se poate spune că:

– orientarea copilului spre social,

– înzestrarea acestuia cu abilități sociale indispensabile vieții adulte (cu tot ce presupune aceasta – exercitarea unei profesii, clădirea unei familii, stabilirea de relații sociale, deschiderea spre problemele societății în care trăiește),

– insuflarea dorinței și bucuriei învățării permante, care nu se oprește în școală, ci continuă pe parcursul întregii vieți,

– dobândirea capacității de făptuire, de a transpune în faptă ideea și de a transforma lumea cu puterea sa creatoare,

sunt privite ca „efect așteptat” în pedagogia Waldorf în termeni de eficiență. Obiectivele pedagogiei Waldorf în raport cu copiii nu se opresc la perspectiva unilaterală dată de acumularea de cunoștințe (deși și asimilarea unui conținut cognitiv cât mai vast este un efect urmărit, iar în privința acestuia grăiesc, poate, statisticile mai sus pomenite), ci sunt mult mai largi și privesc spre omul în formare – spre copil, ca spre o ființă unică și complexă, cu particularități și nevoi specifice vârstei, nevoi pe care pedagogia trebuie să le înțeleagă și cărora trebuie să le răspundă prin instrumente adecvate.

 

(extras din lucrarea „Stimularea comportamentului pro-social al copiilor prin utilizarea metodelor activ participative în pedagogia Waldorf„, Daniela Lina, Brasov, 2017)

[1] Dicționarul explicativ al limbii române, Ed.Univers Enciclopedic, București, 1996

[2] http://www.contributors.ro/dezbatere/nimeni-nu-s-a-nascut-adult-despre-învățământul-obligatoriu/

[3] Frans Carlgren, Arne Klingborg – Educaţie pentru libertate – pedagogia lui Rudolf Steiner – Ed. Triade, Cluj 1994

[4] http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GA024/GA024_04.html

[5] http://thewaldorfs.waldorf.net/home.html, http://www.journeyschool.net/waldorf-school-graduates/, https://www.youtube.com/watch?v=js_8EfdPpp0

[6] http://www.journeyschool.net/wp-content/uploads/Waldorf_Graduates_Gerwin_Mitchell.pdf

[7]Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământˮ, coordonare: dr. Monica Cuciureanu, editare: Institutul de Științe ale Educației, București, 2011, p. 41.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE PENTRU ATELIERELE OPTIONALE

DIN CADRUL PROGRAMULUI AFTERSCHOOL

în cadrul Școlii Gimnaziale Libere Waldorf

- anul școlar 2023 – 2024 -

 

Școala Gimnazială Liberă Waldorf, cu sediu social în mun. București, str. Ion Brezoianu nr. 31, sector 1, CIF 36334664, numită în continuare “Școala”, înțelege să ofere, în cadrul programului afterschool, anumite cursuri suplimentare față de programul de școală propriu-zis, denumite generic ateliere pentru copii.

 

Înscrierea copilului la cursurile suplimentare se face prin achiziționarea de către Părinți pentru fiul/ fiica lor a unuia sau mai multor abonamente de ateliere disponibile pentru clasa din care face parte copilul sau in pagina de internet a Școlii, iar înscrierea presupune acordul Părinților cu următoarele condiții:

 

 • Atelierele se desfasoară în perioada anului școlar (pe durata desfășurării cursurilor, conform structurii stabilite de Ministerul Educației), în intervalul orar 16:00 – 17:00 sau 17:00 – 18:00, incluzând activități artistice, sportive, meșteșugărești, de lucru manual, dezvoltare personală etc.;
 • Descrierea atelierelor și a activităților desfășurate în cadrul fiecăruia dintre acestea este disponibilă în pagina de internet a Școlii, în dreptul fiecărui atelier; achiziționarea atelierului respectiv presupune faptul că Parinții au citit descrierea atelierului și doresc înscrierea copilului la atelierul respectiv;
 • Programul de ateliere se adresează unei categorii anume de vârstă (unei clase) și înscrierea copilului poate fi făcută doar la clasa de care aparține; dacă înscrierea s-a făcut fără respectarea criteriului vârstei, Școala își rezervă dreptul de a refuza înscrierea;
 • Programul este conceput în module care urmează structura modulară a anului școlar (adică 7-8 săptămâni de școală, conform structurii anului școlar aprobate de ME), Părinții putând alege ca participarea copilului la atelierul selectat să aibă loc la unul sau mai multe dintre cele 5 module de cursuri ale acestui an școlar. În acest scop, Părinții bifează în procesul de achiziție modulul pentru care doresc înscrierea și vor achiziționa un abonament la un atelier.
 • Înscrierea copilului la un atelier presupune achiziționarea unui abonament pentru acel atelier pe întreaga durată a modulului școlar respectiv;
 • Costul aferent unui atelier (abonamentul pentru un modul din acel atelier) este disponibil în pagina de internet a Școlii, alături de descrierea atelierului; nu există posibilitatea de a opta doar pentru anumite săptămâni din cadrul unui modul;
 • Costul fiecărui abonament de atelier achiziționat de Părinți se achită on-line, de pe pagina de internet a Școlii, colectarea făcându-se de către Asociația Christophori International, în numele Școlii. Părinții vor primi factura la adresa de e-mail indicată în formularul de comandă, în termen de 5 zile de la data comenzii.
 • În situația în care Părinții nu au achiziționat încă de la început un atelier pe durata unui modul școlar, au opțiunea de a face acest lucru de la următorul modul de școală și vor avea posibilitatea să opteze pentru atelierele corespunzătoare următorului modulul de școală.
 • Înscrierea sau dezabonarea de la un anumit atelier nu sunt posibile pe parcursul derulării unui modul, dar pot fi făcute începând cu modulul următor (înscrierea – prin achiziționarea unui nou abonament de atelier aferent următorului modul de școală, dezabonarea – prin neachiziționarea unui nou abonament de atelier aferent următorului modul de școală);
 • Costurile deja achitate nu pot fi rambursate, chiar dacă copilul a lipsit într-o zi de atelier sau mai multe (respectiv nu a participat la atelierul la care este înscris în cadrul Școlii); de asemenea, în situația în care copilul înscris nu poate/nu dorește să participe la activitățile initiate de instructori, prețul plătit nu este rambursabil; părintele va fi anunțat de situație pentru a putea decide în consecință continuarea sau nu a frecventării modulului respectiv;
 • De asemenea, fiind vorba despre o activitate de grup, menită a fi instructivă și plăcută pentru toți copiii participanți, în măsura în care comportamentul unui copil este perturbator pentru activitatea grupului, organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la ateliere a copilului respectiv; eventualele sume platite în avans vor fi returnate proporțional cu atelierele la care copilul a fost prezent;
 • Pentru organizarea atelierelor, este necesar un număr minim de copii înscriși; în măsura în care numărul minim de înscrieri nu va fi atins, Școala își rezervă dreptul de a nu mai organiza atelierul respectiv și de a returna sumele plătite Părinților care au achiziționat un pachet de abonament la acel atelier;
 • În masura în care, la finalizarea unui modul de școală, Părinții nu achiziționează un nou abonament de atelier aferent modului de școală următor, copiul este considerat dezabonat de la atelierul respectiv și nu va mai participa la acea activitate în modulul școlar următor.
 • Conform Regulament (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), Școala Gimnazială Liberă Waldorf procesează și administrează în condiții de siguranță datele cu caracter personal furnizate și limitează utilizarea acestora doar în scopul în care sunt furnizate. Ca urmare a solicitării Parintilor de a achizitiona un abonament de atelier pentru copil, datele colectate și procesate sunt cele furnizate prin formularul de comandă, iar continuarea tranzacției reprezintă acordul de prelucrare a acestor date în vederea furnizării serviciului respectiv.
 • Școala aplică anumite măsuri de securitate si/sau pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, iar Părinții, prin achizitionarea unui abonament de atelier, sunt de acord să respecte următoarele reguli:
  • Accesul în zona de activitati se face pe la intrarea din str.Intrarea Rigas (unde există punct de pază și recepție) sau direct de la clasa la care este înscris copilul (în cazul copilului care participă la programul afterschool în cadrul Școlii);
  • Părinții pot însoți copilul până la intrarea în clădire, unde îl vor preda unui membru al personalului, împreună cu săculețul cu haine și încălțăminte de interior; pentru copiii participanți din afara Școlii (care nu sunt înscriși la Școală), venirea trebuie să fie făcută cu 10 minute înainte de începerea atelierului;
   • În situația în care copilul prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în incintă și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie.
  • La sfârșit de program, Părintele/aparținătorul anunță personalul de pază (de la punctul de acces din str. Intrarea Rigas) ce copil trebuie să ia. Copiii vor fi aduși până la poartă și preluați de aparținător, la poarta. Pentru copiii participanți din afara Școlii, plecarea trebuie să fie facută imediat după terminarea atelierului;
  • Părinții vor avea acces în instituție doar în cazuri exceptionale, la invitația expresă a unui membru al persoanlului, cu respectarea regulilor indicate de personalul Școlii.

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE PENTRU SERVIREA MESEI ÎN REGIM DE CATERING

în cadrul Școlii Gimnaziale Libere Waldorf
- anul școlar 2023 – 2024 -

Școala Gimnazială Liberă Waldorf, cu sediu social în mun. București, str. Ion Brezoianu nr. 31, sector 1, CIF 36334664, numită în continuare “Școala”, înțelege să ofere, contra cost, ca serviciu conex, în
scopul bunei desfășurări a activității educaționale, servirea mesei în regim de catering în cadrul scolii (prânz și gustare de după-amiază) pentru copiii înscriși la Școală.

Achiziționarea de către Părinți pentru fiul/ fiica lor (elev/ă al/a Școlii) a unuia sau mai multor pachete de catering prin intermediul paginii de internet a Școlii, presupune acordul Părinților cu următoarele condiții:
- hrana este furnizată de către un prestator de servicii de catering cu care Școala încheie un contract; prestatorul poate să fie schimbat în decursul timpului; funizorul actual este Spoonful S.R.L.);
- Posibilitatea achiziționării pachetelor de masă se adresează elevilor înscriși la Școală (clasele pregătitoare – a VIII-a);
- Masa servită în sistem caterig include masa de prânz și gustarea de după-amiază (micul dejun nefiind inclus); nu există posibilitatea de a opta doar pentru una dintre acestea;
- Pachetele de masă în regim catering care pot fi achiziționate sunt structurate urmărind structura modulară a anului școlar, așa cum ea a fost anunțată de Ministerul Educației, Părinții putând alege ca
participarea copilului la masă să aibă loc la unul sau mai multe dintre cele 5 module de cursuri ale acestui an școlar. În acest scop, Părinții bifează în procesul de achiziție modulul pentru care doresc
înscrierea.
- Costul aferent serviciului de catering este de 31,5lei/zi, iar costul fiecărui pachet depinde de numărul de zile de școală pe care le are fiecare dintre cele 5 module; costul fiecărui pachet achiziționat de Părinți se
achită on-line, de pe pagina de internet a Școlii, colectarea făcându-se de către Asociația Christophori International, în numele Școlii. Părinții vor primi factura la adresa de e-mail indicată în formularul de
comandă, în termen de 5 zile de la data comenzii.
- Masa este disponibilă în două variante de meniu, standard și vegetarian, iar Părinții trebuie să selecteze varianta de meniu pentru care optează pentru copil;
- În situația în care Părinții nu au achiziționat încă de la început un modul de masă, au opțiunea de a face acest lucru de la următorul modul de școală și vor avea posibilitatea să opteze pentru un pachet
corespunzător următorului modulul de școală.
- Înscriere sau dezabonare de la serviciul de masă nu sunt posibile pe parcursul derulării unui modul, dar pot fi făcute începând cu modulul următor (înscrierea – prin achiziționarea unui nou pachet aferent
următorului modul de școală, dezabonarea – prin neachiziționarea unui nou pachet aferent următorului modul de școală);
- Costurile deja achitate nu pot fi rambursate, chiar dacă copilul a lipsit într-o zi sau mai multe de la programul de școală (respectiv nu a servit masa în cadrul Școlii);
- În situația în care copilul înscris nu agreează masa servită de firma de catering, prețul plătit nu poate fi rambursat; părintele va fi anunțat de situație pentru a putea decide în consecință continuarea sau nu,
începând cu modulul următor, a servirii mesei prin intermediul firmei de catering care deservește Școala.
- În masura în care, la finalizarea unui modul de școală, Părinții nu achiziționează un nou pachet aferent modului de școală următor, copiul este considerat dezabonat de la serviciul de masă și nu va mai
beneficia de servirea mesei prin intermediul Școlii.
- Conform Regulament (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), Școala Gimnazială Liberă Waldorf procesează și administrează în condiții de siguranță datele cu
caracter personal furnizate și limitează utilizarea acestora doar în scopul în care sunt furnizate. Ca urmare a solicitării Parintilor de a achizitiona pachetul de masă pentru copil, datele colectate și
procesate sunt cele furnizate prin formularul de comandă, iar continuarea tranzacției reprezintă acordul de prelucrare a acestor date în vederea furnizării serviciului respectiv.

26 ianuarie 2022

02 martie 2022

30 martie 2022

04 mai 2022

08 iunie 2022

Creativitate în educație cu Anca Ghinea, miercuri de la 17.00 - OPȚIONAL - 50 RON

Anca Ghinea: Am conceput Curs practic despre Creativitate cu gândul la societatea în care trăim și la cea, din viitor, pentru care lucrăm. Un curs pentru elevii care vor să aplice tehnicile, metodele, instrumentele utile pentru a-și manifesta creativitatea dar și pentru a obține rezultate extraordinare la școală, prin inspirație și prin organizarea eficientă a energiei creative.
Altfel spus, un curs extrem de pragmatic. Interactiv. Modern. Plăcut. Un antrenament pentru un succes obținut cu drag!
Un curs de neratat.
Cu cine:  Anca Ghinea este un remarcabil ambasador al creativității.
Cu o prezență puternică în mass-media, axată pe comunicarea importanței creativității în viața educațională, personală și profesională, Anca Ghinea are peste 20 de ani de experiență, din care peste 10 ani în poziții de management, în comunicare, media, publicitate.
Anca Ghinea și-a transformat vocația în carieră, creativitatea într-un stil de viață.
În februarie 2021, Anca a lansat cartea „Creatori în acțiune”, o carte dedicată creativilor din diverse domenii, propunându-le o serie de idei și de sfaturi aplicate care ajută la stimularea creativității. Cartea a fost apreciată ca fiind o carte-manual care nu trebuie să lipsească din nicio casă. În 2015, Anca a fondat platforma www.kreatoria.ro un spațiu online pentru creatorii din diferite domenii și un centru al resurselor pentru maximarea capacităților creative necesare. Din 2008, realizează ateliere, cursuri și conferințe pentru elevi și adulți pe teme declinate din creativitatea pragmatică, de aplicat în societate.

Muncă și joacă cu Nicoleta Hadîmbu, luni, marți, miercuri, joi și vineri de la 17.30 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

 Munca cu sens, adaptată la nevoia copilului, este în acord cu nevoia naturală şi înnăscută a copilului de acţiune şi constituie o activitate semnificativă din punct de vedere educaţional.Jocul are rol în dezvoltarea copilului, acesta modelând orientarea spaţială, coordonarea armonioasă a corpului, contribuie la dezvoltarea relaţiilor sociale şi disciplinează.Prin joc, copilul învaţă ce înseamnă regulile, ce reprezintă respectul pentru cei din jur, învaţă să fie recunoscător şi empatic. Tipuri de joc care se pot desfăşura:-jocuri cu şi fără obiecte (obiectele folosite vor fi individuale)-jocuri cu traseu de parcurs cu diferite obstacole-jocuri şi exerciţii cu propriul corp.

Club de Lectură cu Lucia Popa, marți de la 17.00 - OPȚIONAL - 45 RON

Mottoul micilor cititori din clubul de lectură al școlii noastre este „Azi cititor, mâine gânditor!”. Copiii citesc o carte pe lună și îmbracă, pe rând, haina cititorului Detectiv, a cititorului Scriitor, Pictor, Sensibil, Colecționar, Gramatician, Critic, Inginer, IT-ist și, în cele din urmă, îmbracă haina Dirijorului. În Universul Cititor, orice este posibil și nimeni nu este judecat.

Deutsches Theater Und Deutsche Lyrik Fur Kinder cu Laura Miron, miercuri de la 15.00 - OPȚIONAL - 29 RON / ȘEDINȚĂ

Dramatismul și lirismul sunt moduri de exprimare ale psihicului uman necesare dezvoltării armonioase ale copilului pentru sine și în cadrul societății.
Copiii vor reînscena situații memorabile, vor surprinde prin limbaj, gestică și mimică acele atitudini esențiale ale omului în fața unor evenimente intense din viața individului și a societății din care individul face parte, într-un context dat.

Atelierul de teatru și poezie germană în limba germană li se adresează elevilor claselor V – VIII. Vom porni de la cadre dramatice și lirice preexistente, din clasicii literaturii germane: începând cu proeminenții J.W. Goethe și Fr. Schiller. De asemenea, vom lucra şi scenete improvizate pe marginea întâmplărilor din cotidianul românesc al secolului al XXI-lea. Le vom asocia, prin atitudinea ajustată a micilor actori și poeți, unor mari momente istorice și culturale ale Germaniei din secolul al XVIII-lea și până astăzi.

Atelier de Teatru Senzorial Labirint cu Adrian Ciglenean, miercuri de la 17.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

Multe jocuri și multe spectacole de teatru sunt ca un labirint, ce decizie va lua protagonistul? Stânga sau dreapta, înainte sau înapoi? Care este decizia rațională și care este decizia intuitivă? Ce ne captează atenția însă este misterul: este decizia luată cea corectă? Și, în cazul unei decizii greșite, cum găsim drumul de întoarcere? Atelierul de teatru senzorial-labirint vă propune un cadru in care puteți propune în siguranță situații și personaje posibile. Le puteți testa voi înșivă sau le puteți împărtăși, invitându-i pe cei dragi să le testeze. E un atelier amuzant și creativ, în care simțurile și logica se împrietenesc cu pasiunile voastre, oricare ar fi acestea. Nu în ultimul rând atelierul vă invită să vă exersați vocea, postura, abilitățile de comunicare și exprimare a emoțiilor. Prezentările publice ce punctează activitatea atelierului, micile spectacole oferite părinților sau invitaților sunt un prilej de reîntregire și îmbrățișare a comunității, atât prin mărturia de sine cât și prin mărturisirea aproapelui - urmărind să redea sensul evenimentului festiv al regăsirii.
Cu cine? Adrian Ciglenean este actor, artistic coach și coordonator al laboratorului artistic inter-disciplinar Citit În (cititin.wordpress.com)
În perioada 2007-2014 a inițiat o serie de proiecte de educație non-formală prin teatru imersiv în parteneriat cu instituții de învățământ, administrații locale și muzee.

Exersare matematică cu Otilia Bîrsan, marți de la 15.00 - OPȚIONAL - 50 RON / LUNĂ

Cei pasionați de matematică vor avea posibilitatea să se antreneze.

Clubul de lectură cu Otilia Bîrsan, luni de la 15.00 - OPȚIONAL - 50 RON / LUNĂ

Obiectivul este să exersăm citirea și scrierea într-o atmosferă relaxată.

Dezbateri și Sirop cu Răzvan Ropotan, miercuri de la 15.00 - OPȚIONAL - 40 RON / ȘEDINȚĂ

Atelierul este gândit ca o sărbătoare a comunicării, un loc de joacă educativ în care uneltele noastre principale vor fi practica argumentării, cuvintele, vocea și imaginația. În cadrul atelierului ne propunem să jonglăm cu limbajul corporal, prezența, dicția, abilitățile de oratorie, povestirea (storytelling-ul), gândirea critică, scrierea creativă și livrarea de discursuri memorabile. Toate acestea, însiropate cu lucru în echipă, empatie, colaborare și prietenie.
Cu cine? Răzvan Ropotan formator acreditat, pedagog cu diplomă și actor absolvent al programelor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teatru din cadrul UNATC, București. Sunt învățător-diriginte la Școala Gimnazială Liberă Waldorf și lucrez de 10 ani în domeniul dezvoltării personale ținând ateliere și cursuri de educație formală și non-formală pentru copii, tineri, companii și instituții (din care numim Orange Company, British Council și ASE), locuri în care mi-a plăcut să jonglez cu dicția, abilitățile de oratorie, limbajul corporal, prezența, povestirea (storytelling-ul), gândirea, scrierea creativă și livrarea de discursuri memorabile.
Siropul e din partea casei :)

Bucuresti, Povesti, vizite, excursii cu Petruța Baniță, marți de la 16.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

Cum ajungi sa iubești pe cineva? Dar un oraș? Pentru ca sunt atât de multe răspunsuri câți oameni intrebi, în esență răspunsul se reduce la a cunoaște acea persoana sau acel oraș.Bucureștiul este un oraș cu multe povești despre oameni, despre întâmplări și întâlniri fructuoase care au dus la împlinirea lui de oraș.Acest atelier își dorește sa dezvăluie cum se construiește un oraș, dar și ce ii este specific orașului în care trăim, urmărind la pas pe străzi din apropierea școlii colturi și case cu povești. Intenția este de a ajunge sa cunoaștem orașul nostru și, de ce nu, de a-l iubi. Vom desena și vom scrie despre el, vom vizita sau viziona fotografii vechi și ne vom face o hartă personală a locurilor iubite.

Ședință individuală de 50 de minute de Chitară cu Alexandru Stoica - OPȚIONAL - 80 RON / ȘEDINȚĂ

Ședință individuală de chitară cu dl Alexandru Stoica.
Obiective: - formarea competenței instrumentale;
- realizarea unui repertoriu specific vârstei.

Programarea ședinței va fi discutată ulterior cu dl profesor.

Atelier de jucării cu Elena Ungureanu, marți de la 16.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

În acest moment există o invazie de jucării făcute în mod industrial, care îşi pierd repede importanţa în mâinile copiilor. S-a pierdut legatura strânsă cu prima jucărie ţinută în braţe în primii 2 ani de viaţă, acel "doudou" care le aducea alinare acestora. De aceea ne propunem să aducem un plus de semnificaţie jucăriilor, trecându-le prin filtrul creativităţii fiecăruia şi aplecându-ne asupra lor, lucrându-le cu mâinile.Cum ar arăta desenele copiilor noştri în variantă tridimensională? Pornim de la schiţă, de la desene, şi încercăm cu materiale textile să le croim pe forma desenată, le coasem, adăugăm lână să le dăm volum şi adăugăm detalii accesorizate.

Povești modelate cu Maria Ștefan, vineri de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

Fiecare atelier este iniţiat de o poveste ascultată, pe marginea căreia ne dezvoltăm imaginaţia şi creativitatea, modelând în ceară colorată personaje sau elemente din natură. La această vârstă, când copiii se pregătesc să primească stiloul pentru a scrie cursiv şi caligrafic, este foarte importantă dezvoltarea şi cizelarea motricităţii fine, iar această activitate de modelat în ceară ajută foarte mult.

Brățările prieteniei cu Maria Ștefan, miercuri și joi de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

"Atelierul constă în învățarea copiilor despre conceptul de reciclare a textilelor și obiectelor din sticlă de care nu mai au nevoie. Practic: 1. Viața nouă pentru textile vechi: se va lucra cu tricouri din bumbac (aduse de ei) care le-au rămas mici sau care nu mai sunt purtate de părinți, din care vom face eșarfe, bentițe, bandane. Materiale: foarfecă, nasturi, mărgele de lemn, ață, tricou (adus de ei) 2. Viața nouă pentru obiecte din sticlă: borcane cu formă deosebită, pahare de la lumânări, vaze uni (aduse de copii) care vor fi pictate cu culori pentru vitralii. Aceste obiecte vor fi transformate în vaze sau felinare pentru lumânări. În afara obiectelor aduse de ei, tricou sau obiect de sticlă, restul materialelor există la clasă și vor fi folosite, fără a genera costuri de achiziție."

Reciclart cu Maria Ștefan, luni și marți de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

"Atelierul constă în învățarea copiilor despre conceptul de reciclare a textilelor și obiectelor din sticlă de care nu mai au nevoie. Practic: 1. Viața nouă pentru textile vechi: se va lucra cu tricouri din bumbac (aduse de ei) care le-au rămas mici sau care nu mai sunt purtate de părinți, din care vom face eșarfe, bentițe, bandane. Materiale: foarfecă, nasturi, mărgele de lemn, ață, tricou (adus de ei) 2. Viața nouă pentru obiecte din sticlă: borcane cu formă deosebită, pahare de la lumânări, vaze uni (aduse de copii) care vor fi pictate cu culori pentru vitralii. Aceste obiecte vor fi transformate în vaze sau felinare pentru lumânări. În afara obiectelor aduse de ei, tricou sau obiect de sticlă, restul materialelor există la clasă și vor fi folosite, fără a genera costuri de achiziție."

Șah cu Gabriel Grecescu, marți de la 14.00 - OPȚIONAL - 25 RON / ȘEDINȚĂ

Pe parcursul sedintelor ne vom dezvolta gândirea logică și aptitudinile matematice, vom promova imaginația și creativitatea, ne vom stimula capacitatea de a prevedea consecințele propriilor acțiuni, ne vom spori încrederea în noi înșine și ne vom petrece timpul într-un mod plăcut.
Cu cine? Cu Gabriel Grecescu, Gabriel este mai mult decât un simplu profesor de șah, este maestru internațional de șah. Practică acest sport al minții de la varsta de 6 de ani, având în prezent, o experiență de peste 25 de ani. De-a lungul carierei, a obținut numeroase medalii la campionatele naționale și internaționale, atât în cadrul competițiilor pe echipe, cât și celor individuale. Un proces de studiu personalizat de acesta implică o metodă de predare informală, care îmbina utilizarea tehnologiei moderne cu implicarea directă a fiecărui elev. Dincolo de a preda șah, Gabriel este și organizatorul unor mare turnee de șah, campionate naționale și tabere pentru copii.
Șahul nu este însă pentru acesta, singurul sport pe care îl practică din plăcere. Lista este completată de Squash și snooker.

Atelier de meșterit în lemn cu Matei Avramescu, miercuri de la 16.00 - OPȚIONAL - 50 RON / ȘEDINȚĂ

La acest atelier, vom realiza diferite obiecte practice din lemn care au legătură cu vârsta elevilor participanți. De exemplu, una dintre teme va fi realizarea unei căsuțe din lemn, temă care are cu precădere legătură cu clasa a treia, această temă fiind o aplicare practică a epocii de arhitectură care se desfășoară în acestă clasă. Vom lucra, de asemenea, animale din lemn traforate sau în volum, precum și alte obiecte practice ca suportul de lumânare, suportul de șervețele, suportul pentru sare si piper etc. Vom folosi rașpelul, pila, fierăstrăul și alte unelte și vom învăța despre diferite tipuri de lemn și alte secrete ale acestui material.
Cu cine? Cu Matei Avramescu, artist plastic, profesorul de Tehnologii Manufacturiere și de Arte Plastice al școlii.

Arte marțiale cu Costin Peleașă, miercuri de la 17.00 - OPȚIONAL - 36 RON / ȘEDINȚĂ

Din vechi timpuri, Bushido, codul de conduită al samurailor, consemnează faptul că maeștrii de luptă au transformat disciplinele fizice în discipline ale spiritului, menite să dezvolte și să transforme în discipol voința, puterea de concentrare și stăpânirea de sine. Astfel, onorând munca de generații a acestora, continuăm acest demers. Respectând proporțiile, prin atelierul de arte marțiale venim în întâmpinarea nevoilor copiilor mici și mari, începând cu vârsta de 8 ani, de deschidere către lumea exterioară, plină de necunoscut, dar și către lumea lăuntrică și contradictorie, urmărim cultivarea și dezvoltarea unor principii sănătoase, de baza în toate religiile și practicile spirituale, principii precum Respectul, Disciplina, Armonia. Lucrul în cadrul atelierului, către aceste obiective, prin joc și, bineînteles, prin tehnici specifice artelor marțiale, are efecte în plan emoțional (intern) și, în același timp, în planul atenției, al observării și evaluării optime a situațiilor reale de viață (extern). Prin această suprapunere a celor două zone, îi asigurăm copilului practicant de arte marțiale mijloacele necesare gestionării eficiente a relațiilor cu ceilalți, cu lumea dinamică, în continuă schimbare, în care trăim.
Cu cine? Costin Peleasa pedagog after-school la Scoala Gimnaziala Libera Waldorf

Atelier de teatru cu Ioana Cristescu, miercuri de la 15.00 - OPȚIONAL - 36 RON / ȘEDINȚĂ

Atelierul de teatru le ofera copiilor ocazia sa intre in contact cu arta teatrala invatand despre toate fatetele unei productii de scena: scrierea, interpretarea, scenografia si costumele si munca de culise. Cursul promoveaza autoexprimarea, gandirea critica, creativitatea si munca in echipa. Copiii vor avea ocazia sa experimenteze liber intr-o arie artistica in care limita este impusa doar de propria imaginatie. Este un fel de a se cunoaste intr-o lumina noua, de a-si creste increderea in ei intr-un mediu constructiv, in care nimic nu este gresit.
Cu cine? Ioana Cristescu educatoare a gradinitei noastre si absolventa a Facultatii de Teatru din Bucuresti, sectia actorie. Experienta scolii romanesti de teatru a fost completata la Moving Academy for Performing Arts, Berlin si la Academy of Theater and Dance, Amsterdam (mime school).

Ședință de 50 de minute de PIAN cu Oana Răileanu - OPȚIONAL - 80 RON / ȘEDINȚĂ

Arta dezvoltă aptitudinile și caracterul copiilor, de aceea este necesar ca fiecare dintre noi să le oferim acestora posibilitatea de a-și descoperi calitățile. Pianul dezvoltă memoria, atenția distributivă a copiilor și emotivitatea. Cursul de pian propus este unul aplicat, adresându-i-se direct elevului și plăcerii lui de a cânta. În cadrul acestor cursuri, copilul va învăța să cânte la pian fără a fi presat sau agasat, el va descoperi arta de a cânta la acest instrument într-un timp scurt și va ajunge să exceleze în interpretare fără a simți oboseală sau stres. Copiii vor putea participa în cadrul unor concursuri de pian, moment în care vor avea posibilitatea de a simți emoția și plăcerea de a fi pe scenă și de a utiliza intrumente de mare valoare.

Programarea ședinței va fi discutată ulterior cu dna profesor.

Clubul „Redacția Revista Școlii” cu Răzvan Ropotan, miercuri de la 17.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

Ajunsă la numărul 10, revista Școlii Gimnaziale Libere Waldorf, mai exact „PoVești din Lumea Waldorf” își caută echipa. În redacția revistei școlii este mai tot timpul o atmosferă jovială. Facem brainstorming-uri, pregătim interviuri și reportaje, creăm ilustrații, povești, poezii și câte și mai câte. Așteptăm micii jurnaliști în acțiune!

Club de Aplicații Practice a Ideilor și Cunoștințelor (Proiectul meu) cu Adrian Ciglenean, miercuri de la 16.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

Numele clubului nostru nu e ușor de înțeles. Iată alte câteva lucruri care nu sunt ușoare: • să transformi o idee in proiect • să îți dai seama de ce cunoștințe ai nevoie pentru un proiect bun • să duci un lucru până la capăt • să lucrezi în echipă • să te încadrezi în timp • emoțiile. Prezentarea asta nu e perfectă. Nici trainerul. Nici numele. Dar tu poți fi perfect pentru CAPIC.
Cu cine? Adrian Ciglenean este actor, artistic coach și coordonator al laboratorului artistic inter-disciplinar Citit În (cititin.wordpress.com)
În perioada 2007-2014 a inițiat o serie de proiecte de educație non-formală prin teatru imersiv în parteneriat cu instituții de învățământ, administrații locale și muzee.

Atelier de dezvoltare personala cu Simona Gherasim, miercuri de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

În cadrul atelierului se va citi o poveste cu tâlc, urmată de discuții pe baza acesteia. Se dorește dezvoltarea în rândul copiilor a unor calități precum: grija față de ceilalți, să acționeze cu bunătate, să caute soluții, să creadă în abilitățile lor, asumarea responsabilității pentru propriile fapte, să vadă partea pozitivă a lucrurilor, incredere în forțele proprii etc.

Atelier de lucru manual cu Simona Gherasim, marți și joi de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

In cadrul atelierului vom realiza diverse activități precum: realizarea de brățări/broșe/coliere din fetru precum și alte materiale; construcții diverse din lemn, modelaj cu lut etc.

Origami cu Simona Gherasim, luni și vineri de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

În cadrul atelierului vor fi realizate diverse creații bazate pe tehnica origami.

Arta Comunicarii Libere cu Lucia Popa, luni de la 16.00 - OPȚIONAL - 45 RON

Comunicarea liberă este o artă a autoexprimării, a stăpânirii emoțiilor, a controlului pe care îl avem asupra a ceea ce le transmitem celorlalți. În atelierul Arta comunicării libere, copilul învață atât să-și îndrepte atenția către sine în timp ce vorbește, fără a se lăsa inhibat de percepții exterioare nefondate, cât și să fie atent la factorii externi care îi diminuează puterea de a se exprima liber și coerent. Arta comunicării libere se naște din îmbinarea armonioasă a comunicării verbale cu cea nonverbală.

Atelier de jucării cu Elena Ungureanu, marți de la 17.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

În acest moment există o invazie de jucării făcute în mod industrial, care îşi pierd repede importanţa în mâinile copiilor. S-a pierdut legatura strânsă cu prima jucărie ţinută în braţe în primii 2 ani de viaţă, acel "doudou" care le aducea alinare acestora. De aceea ne propunem să aducem un plus de semnificaţie jucăriilor, trecându-le prin filtrul creativităţii fiecăruia şi aplecându-ne asupra lor, lucrându-le cu mâinile.Cum ar arăta desenele copiilor noştri în variantă tridimensională? Pornim de la schiţă, de la desene, şi încercăm cu materiale textile să le croim pe forma desenată, le coasem, adăugăm lână să le dăm volum şi adăugăm detalii accesorizate.

Atelier de lucru manual cu Maria Armanda, marți de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

La acest atelier folosim cât mai multe elemente din natură și cât mai multe materiale naturale din care să creăm obiecte cu sens și care poartă în ele o poveste. Dezvoltăm imaginația și creativitatea, exersând multe abilități practice, cosând, bricolând, lipind, modelând ș.a.m.d.

Jocuri și mișcare cu Maria Armanda, vineri de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

Prin diferite jocuri învățăm și exersăm cum să ne mișcăm ca o echipă, cum să colaborăm, cum să ne îmbunătățim coordonarea membrelor, dar mai ales cum să ne bucurăm împreună.

Prieteni cu natura cu Maria Armanda, miercuri de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

Natura face parte din viața noastră, așa că încercăm să ne împrietenim cu ea și să învățăm să protejăm tot ceea ce ne înconjoară. Explorăm mediul și descoperim împreună lucruri noi despre specii de plante și animale.

Oare hârtia ce povești poartă în ea? cu Diana Stoica, marți de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

Învrednicim mâinile cu o bună coordonare a degetelor și plămădim forme din hârtie, împăturind și îndoind în minunata tehnică Origami. Îndeletnicim astfel mintea să vadă forme, într-o bună colaborare cu mâinile.

Magia cuvintelor cu Maria Armanda, luni și joi de la 17.00 - INCLUS ÎN PROGRAM - GRATUIT

Prin povești și jocuri de cuvinte, ne dezvoltăm vocabularul, învățăm sensurile cuvintelor, importanța lor în viața noastră și cum ne ajută să comunicăm cu ușurință.

Ateliere de storytelling, creativitate, lectură și dezbatere cu Mihaela Coșescu - OPȚIONAL - 50 RON / ȘEDINȚĂ

Atelierele cu Mihaela Coșescu se desfășoară interactiv, participanții fiind foarte implicați și prezenți în întreg procesul. Autoarea ține cont de nevoile copiilor și de curiozitatea lor, abordând atelierele fie tip dezbatere, cu întrebări de la copii, fie ca o lecție de filosofie pentru copii, fie centrat pe creativitate și procesul de elaborare a unei cărți sau pe dezvoltarea competențelor de literație la școlarii mici.

Desen, Pictură, Modelaj, Colaj şi Mozaic cu Diana Vasilescu, luni de la 15.00 - OPȚIONAL - 25 RON / ȘEDINȚĂ

Seria de cele 5 ateliere îşi propune să te plimbe ca printr-o naraţiune în lumea artelor vizuale şi să-ţi deschidă noi posibilităţi creative de abordare a vieţii pe care o trăieşti. Prin intermediul acestui tip de exprimare poţi accesa zone nebănuite ale imaginaţiei tale, pornind de la lucruri înconjurătoare. Practica artistică îţi exersează capacitatea de a găsi noi soluţii inedite pentru orice situaţie cu care te întâlneşti ulterior în viaţă. Din experienţa mea de artist vizual, încurajez acest tip de practică încă de la o vârstă fragedă, tocmai pentru a ţine deschisă zona exprimării libere, pe care mai târziu o poţi aşeza într-un context estetic.

Cu cine? Diana Vasilescu - artist vizual, a fost educatoare în cadrul grădiniţei Şcolii Gimnaziale Libere Waldorf şi a fost învăţătoare în cadrul aceleiaşi şcoli

Ședință de 30 de minute de PIAN cu Oana Răileanu - OPȚIONAL - 40 RON / ȘEDINȚĂ

Arta dezvoltă aptitudinile și caracterul copiilor, de aceea este necesar ca fiecare dintre noi să le oferim acestora posibilitatea de a-și descoperi calitățile. Pianul dezvoltă în primul rând memoria, atenția distributivă a copiilor și emotivitatea. Cursul de pian propus este unul aplicat, adresându-i-se direct elevului și plăcerii lui de a cânta. În cadrul acestor cursuri copilul va învăța să cânte la pian fără a fi presat sau agasat, el va descoperi arta de a cânta la acest instrument într-un timp scurt și va ajunge să exceleze în interpretare fără a simți oboseală sau stres. Copiii vor putea participa în cadrul unor concursuri de pian, moment în care vor avea posibilitatea de a simți emoția și plăcerea de a fi pe scenă și de a utiliza intrumente de mare valoare.

Programarea ședinței va fi discutată ulterior cu dna profesor.

Atelier Muzical – Povestea Muzicală, miercuri de la 15.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

Acest atelier le aduce copiilor lumea sunetelor și a instrumentelor muzicale inedite, prin intermediul poveștilor și jocurilor muzicale. Cele 4 povești cu tematici legate de anotimpuri și sărbători vor fi cadrul în care copiii pot experimenta în mod sensibil lucrul cu instrumente din materiale naturale. Vor fi puse în joc tobe africane, toba de apă, tobița din bambus, lira pentatonică, clopoței, rainmaker din Peru, xilofonul din bambus, boluri tibetane, gongul chinezesc. Cântece din diferite țări vor aduce veselie și ne vor pune în mișcare, vom însoti personajele poveștii, aflând astfel despre locuri exotice și jocuri de copii din alte culturi. “Povestea Muzicală” este un concept al proiectului KlangHuette Dresden, cu o experiența de peste 20 de ani în gradinițe și scoli Waldorf din lume.
Fiecare “Poveste Muzicală” are o durată de aproximativ 8 săptămâni. Înscrierile se fac pentru minim o Poveste ( prezența la 8 ateliere ). Cele 4 povești sunt independente astfel încât după cele 8 întâlniri și alți copii se pot înscrie, în masura în care există locuri disponibile.

 

Atelier de muzică cu Diana Dumitrescu, luni de la 17.00 - OPȚIONAL - GRATUIT

La atelierul de muzică, copiii vor învăța să cânte împreună la flaut și cu vocea și să se acompanieze cu diferite instrumente. Vor pregăti spectacole, se vor juca cântând și formând o mică orchestră. Împreună vor deveni prietenii muzicii. În cadrul atelierului de muzică se va aborda un repertoriu divers de cântece pentru dezvoltarea auzului copiilor, ei fiind însoțiți spre a-și dezvolta treptat simtului ritmic, folosindu-se de o multitudine de instrumente, precum castanieta, maracas, xilofon, trianglu, clopoței, tamburină. În jocurile muzicale cu diferite tematici (animale, natura, familie, cunoașterea mediului, formarea deprinderilor de conduită), copiii se vor identifica cu anumite personaje precum albinuța, licuriciul, primăvara, fulgii de nea, floricelele, soarele, copăcelul etc., desprinzând fiecare o anumită învățătură, ce poate fi ghidată încet-încet în deprindere pentru viață.
Cu cine? Cu Diana Dumitrescu - Profesor de muzică și flaut, absolventă a Universității din Pitești, Facultatea de Pedagogie Muzicală; a activat ca profesor de educație muzicală și are o bogată activitate concertistică.